Účinné řešení chronických a recidivujících zdravotních problémů celostním přístupem k organizmu

Současná doba je charakterizována znečištěním životního prostředí a stresem!

To vše zatěžuje náš imunitní systém a vede k mnoha zdravotním komplikacím, které se v současnosti objevují v populaci tak často, že je přestáváme vnímat jako nemoc a bereme je jako daň naší civilizaci, např. alergie.

V západních zemích jsou již lidé zvyklí starat se více o své zdraví, to znamená být si vědom vlivu vlastní psychiky na své zdraví, vlivu stravy, životního stylu, životního prostředí a dalších faktorů. Výsledkem dlouhodobého působení patogenních faktorů je toxická zátěž organismu, což se dříve či později projeví vznikem zdravotních problémů. Často se jedná o zdravotní problémy, jejichž projevy současná medicína pouze tlumí pomocí chemických léků či antibiotik, ale neléčí vyvolávající příčinu, protože ji není schopna rozpoznat nebo ji účinně léčit

Co to je detoxikace organismu?

Je to proces, při kterém zbavujeme tělo nežádoucích látek, které mohou být pro tělo jedovaté.

Pro každého člověka jsou rizika různá. Záleží na genetickém vybavení každého jedince. Pokud se v organismu jedy hromadí, poškozují oslabená místa v genetickém kódu organismu a u tohoto jedince vzniká nemoc, ale tato porucha se přenáší i na další generace v podobě častějšího výskytu některých chorob v rodině. Proto je detoxikace obou partnerů vhodná zvláštěpřed plánovaným rodičovstvím, tím zmenší genetickou zátěž přenášenou na dítě.

Proč řízená?

Nejprve zjistíme který orgán je postižen a jaká škodlivina se v těle nachází. Pak přistupujeme k jejímu odstranění. Postupně čistíme organismus od neživých zátěží typu těžké kovy a chemikálie a pak postupujeme přes viry, bakterie, plísně.Přitom podáváme preparáty v určitém sledu a kombinaci se zaměřením na určité orgány.

Jak zjišťujeme znečistění organismu – Princip vyšetření

K tomuto účelu používáme funkční diagnostický test, který je odvozen z elektro-akupunkturní metody německého lékaře Rainholda Volla ( zkratka EAV – elektroakupunktura dle Volla). Tato metoda využívá a rozvíjí poznatky staročínské klasické akupunktury.

Dr. Voll prokázal, že proměřením určitých akupunkturních bodů na lidském těle je možné zjišťovat stav organismu a jeho tkání. K léčbě těchto stavů se používají homeopatika a informační preparáty. V německých zemích je tato metoda rozšířena a používána mnoho desítek let.

MUDr. Josef Jonáš tuto metodu posunul dále. Jeho informační preparátyjsou vytvořeny na základě znalostí čínské a ajurvédské indické medicíny. Jednotlivé přípravky jsou zaměřeny na skupiny toxinů (těžké kovy, apod.), virů, bakterií nebopřímo na konkrétní orgány a imunitní funkce.

Metoda Dr. Jonáše používá k měření přístroj Salvia, který pracuje na principu EAV. Pomocí tohoto přístroje je možné odhalit konkrétní zátěž organismu, a zároveň přesně určit preparáty, které jsou vhodné k léčbě obtíží. Lze ji použít i pro ověření potravinové alergie, zjistitvhodnost různých potravinových doplňků event. i alopatických léků (možnost nežádoucích účinků léků) pro konkrétní organismus.

Účinnost preparátů kontrolujeme na přístroji vždy za určité časové období( cca 6 týdnů) a řídíme tak další cílené podávání preparátů. V průběhu detoxikace dochází k tzv. „cibulovitému fenoménu“. To znamená, že po odstranění problému se odkryje další, do té doby němý, leč již poškozující příslušnou tkáň. Proto je detoxikace často „během na dlouhou trať“ a záleží jen na nás, kolik času chceme péči o své zdraví věnovat. Tento proces je mnohem rychlejší u dětí, jejichž organismus je zanesen toxiny méně.

Podle filozofie celostní medicíny, která má své kořeny v medicíně čínské, příčina onemocnění často nesídlí v nemocném orgánu, ale v orgánech vzdálených a zdánlivě nesouvisejících. Proto je potřeba léčit celý organismus a ne jen jeho postiženou část. Když provádíme detoxikaci, jako uzdravující či preventivní proces, je třeba, abychom detoxikovali postupně všechny základní životní systémy, aby efekt léčby byl trvalý.

Plánované rodičovství

Ve smyslu detoxikace reprodukčních orgánů před početím dítěte. Tímto postupem přivedete na svět mnohem zdravější, bez toxické zátěže, která se v době nitroděložního života přenáší z matky na dítě a způsobuje mu mnohé zdravotní problémy od nejútlejšího věku, např. alergie, ekzémy, častá nemocnost, vývojové poruchy , …

Preparáty a informační terapie.

Tato metoda je spojena s novým oborem zvaným „ informační terapie“,jehož zakladatelem je MUDr. Jonáš. Využívá schopnosti imunitního systému řídit dění v našem organismu, hlídat vnitřní prostředí organismu, zabraňovat kumulaci nežádoucích látek a odstraňovat již existující toxiny. S její pomocí jsme schopni prostřednictvím nervového systému vést a řídit imunitní systém, který má v tomto procesu klíčovou úlohu.

Prevence!

Detoxikace organismu působí preventivně a prodlužuje dobu zdraví a funkčnosti organismu. Ten dlouhodobě ozdravujeme tím, že odstraňujeme všechny škodliviny a jedy z těla. Detoxikace by měla být chápána jako dlouhodobý proces, který začínáme odstraněním problémů, které nás nejvíce tíží a pokračujeme postupně dále s pročistěním celého organismu a dále preventivně proti zátěži životního prostředí a stresu, které jsou trvalou součástí našeho života. Jak říká Dr. Jonáš: „Naučili jsme se v minulém století hygieně těla, mýt se a čistit si zuby, ale neumíme očistit svůj organismus zevnitř.“