Fialový plamen je velmi silná, zároveň však velmi příjemná energie. Po zasvěcení do Violet Flame Reiki se tato, stala jednou z mých velmi oblíbených. A to jak pro svou podstatu, tak hlavně pro její účinky.Je to metoda, která je vysoce účinná a mohu ji doporučit každému, kdo se chce dále vyvíjet.

Ivy Moor vyvinula skrze vlastní spiritualitu formu energetické práce se 40 symboly.Nehledala vědomě nové symboly, ale byla si jista, že nalezla něco nového, což mohla jistě nazvat, že to staré bylo nové. Žádná energie se totiž v Universu neztratí a je vlastně jen na nás, kdy tyto staronové energie ‚objevíme a je to závislé na vibrační úrovni dnešní populace.

Violet Flame v praxi:
• přeměna nežádoucích a zakořeněných bloků a vzorců,
• pozitivně ovlivňuje nežádoucí situace v partnerství, životní postoje atd..
• čištění mnoha předmětů v místností,
• zatížení, nevyrovnaností a jakákoliv onemocnění jsou tímto „plamenem“ očištěné a aktivují se samoléčebné schopnosti ve fyzickém těle.
• Při léčení jiných osob, zvířat nebo rostlin může být violet flame použit ve jménu Univerza se svými světelnými bytostmi Razielem a Saint Germainem.

Toto Reiki nás uvede do dobroty naší vlastní osobní síly tím, že nám vyčistí ego a dodá čistotu srdce. To nás spojí s milujícími energiemi Lady Quan Yin a také Saint Germaina, který je mistrem fialového paprsku (sedmého paprsku).

Mistryně Kwan Yin je ochrannou patronkou všech, kteří jsou ohrožováni ohněm, vodou, démony a mečem – a přináší požehnání dětem. Je také specialistkou na 3.oko. Její působení se rozšířilo na celý asijský prostor a nyní také na zbytek světa. Je srovnatelná s Budhou Avalokiteshvarou, který ztělesňuje Boží vlastnost soucitu.Kwan Yin patří dnes k Nanebevzatým mistryním a k „Velkému Bílému bratrstvu“. Bílé bratrstvo sestává převážně z mistrů a mistryň, kteří se naučili ve fyzickém těle ovládat síly Země. Putovali na cestě kupředu mnoha pozemskými životy – a různými stupni zasvěcení.

Společně s Mistrem Saint Germainem pracuje s fialovým paprskem odpuštění a transformace.

Závěrem snad jen, že fialový plamen léčení a transformace, posílen 40. symboly je velkým darem Universa lidstvu. Každý symbol se používá na jiné nemoci a problémy a je velkým rozšířením možností jak při léčení, tak i při vašem dalším vývoji.

 

Kdo může být zasvěcen do Mistra Violet Flame Reiki ?
Pokud chcete dále zasvěcovat, je dobré mít již Mistra Reiki- naučí Vás kroky potřebné k zasvěcování, pokud tuto energii chcete pro svůj rozvoj, může ji mít každý.

 

Violet Flame Velmistr

Tak, jako  Usuiho Reiki i Violet Flame, pro Vás nemusí končit Mistrovským zasvěcením. Violet Flame Velmistr je velmi intenzivni energie a je mozno ji zasvětit po Violet Flame Reiki.