Níže naleznete popis tradičního Usui Reiki. Energii, kterou v tuto chvíli předávám a i sama používám bych charakterizovala jako „Usui Reiki na desátou“.  Zvyšují se vibrace planety i lidí a je tedy potřeba pracovat se silnější energií. Techniky práce s ní však zůstaly zachovány, proto to dále nazývám Reiki.

Usuiho systém Reiki je darem, který japonec dr. Mikao Usui po 21.denním půstu a samozřejmě obrovském kusu duchovní práce sám na sobě, obdržel od Universa. Tím darem je energii Reiki, která je pro současnou civilizaci určitě obrovským přínosem.

Reiki je naprosto nezávislá

Kdo se může stát terapeutem Reiki

Pracovat s energií Reiki je schopen naprosto každý člověk!
Vůbec nejde o to, jestli má někdo léčitelské schopnosti, nebo ne, protože my sami neléčíme! My pouze umožníme, aby „skrz“ naše tělo proudila energie Reiki. Naše tělo potom funguje jenom jako „kanál“, skrz který protéká energie.

V čem spočívá léčení pomocí Reiki

Systém léčení spočívá v tom, že pokládáme klientovi ruce na tělo, nebo do jeho energetického pole ( aury ) a necháme tuto energii proudit přes naše ruce. Léčený, což reguluje jeho podvědomí, si vezme pouze tolik energie, kolik jeho tělo k léčení, či lépe k harmonizaci sebeléčebného procesu těla potřebuje. Proto je naprosto zbytečná obava z toho, že by se dalo Reiki předávkovat. Energetická těla, která, jsou-li brána jako celek, tvoří auru, jsou tímto poškozovány a přirozená obrana, kterou nám dávají na sobě mají trhliny a ve většině případů i díry. Při Reiki terapii dochází k vyčištění a zacelení aury, před kterým však následuje harmonizace všech energetických center na těle, která řídí své funkce od sexuality, přes lásku, komunikaci až k samotnému přijímání vyšších informací.
Touto cestou, Reiki terapií, je možno dát příjemný a léčivý dotek, jež léčí a uvolňuje nejen vaše tělo fyzické, avšak působí na celou vaši podstatu. Na tělo, duši i ducha.
Již po velice krátké aplikaci Reiki pochopí praktikant jak pocitově, tak i intuitivně celý systém léčení.

Podmínky zasvěcení

Do této energie může být zasvěcen každý, kdo je otevřený pracovat sám na sobě duchovní cestou. Není podmínkou, že kdo chce být do této energie zasvěcen, musí léčit druhé lidi. Mnoho lidí tuto energii využívá pro léčení sama sebe nebo svých blízkých.

Možnost využití

Možnost využití této energie má mnoho uplatnění. Osobně ho používám na léčení, čištění bloků, karmy, čistím si cestu, obchody, schůzky, partnerské vztahy, kolegy a vztahy v práci,  na svá zvířata, urychluje plnění přání, čistím prostory i kameny… Jednoduše vše, co Vás napadne .

Zasvěcením Vám je umožněno se stát prostředníkem, přes kterého bude na požádání energie Reiki protékat.

Je Reiki nebezpečné? Může mi ublížit?

Jednoznačná odpověď na tyto otázky je NE. Reiki je univerzální energií. Inteligentní energií a v podstatě neovlivnitelnou. Resp. možná by se více hodilo použít slovo nezmanipulovatelnou. Reiki koná v náš prospěch, ovšem není nám umožněno radit jí jak. Pokud vložíme do posílání Reiki EGO, jednoduše přestane fungovat- proudit. Zároveň je Vám zasvěcením vytvořena energetická ochrana, nebudete předávat vlastní energii, blokády, disharmonie, a zrovna tak na sebe nepřetáhnete nemoci, negativa od klienta.

Reiki může být pouze nabízena, ale nikdy ne vnucována. Každý člověk je nemocen na základě svého rozhodnutí a na základě svého rozhodnutí a žádosti může být Reiki použita k jeho léčbě.

Mnohým lidem se díky Reiki změní život. Je velmi důležité zvolit si osobu- svého Mistra, který vám bude Reiki předávat.Ať jde o muže s plnovousem, či mladičkou dívku, vždy je třeba, abyste od této osoby mohli čerpat nové znalosti a aby s vámi udržoval váš Mistr kontakt a byl vám připraven podat pomocnou ruku v případě, že bude potřeba. Zároveň vás však vedl k vaší samostatnosti, ne závislosti na něm. Od toho, jaký je Mistr, se odvíjí i váš další vývoj a vaše práce s ním.

Teď máte možnost změny, při které Vám ráda budu oporou a spolu s Reiki vám nabízím pomocnou rukou. Je to skutečně velmi důležitá životní změna a krok.

Jakmile Vás jednou Mistr Reiki „znovuprobudí“ k průtoku této energie, bude Reiki Vašima rukama proudit zcela přirozeně – a Vy si udržíte tuto schopnost už po celý svůj život.

1. a 2. Stupeň

půldenní seminář
Po zasvěcení do I. stupně Reiki se stanete tzv. „kanálem“ pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání této energie. Při zasvěcení do Reiki Vám budou aktivovány čakry a Vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením svých rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády.
Dovolím si citovat našeho Mistra „ zasvěcením do prvního stupně, získáte dojem, že vám Reiki funguje. Zatímco druhý stupeň vás přesvědčí o tom, že Reiki funguje.“ Pro tento stupeň je nutný fyzický kontakt při léčení.

 

Druhý stupeň
V tomto stupni se Vám zesiluje průtok energie, máte větší možnosti a účinnější metody k léčení. Jsou Vám předány 3 základní Usui symboly Reiki. Můžete posílat Reiki na dálku, do minulosti (ke vzniku nemoci, blokád, do dětství, minulých životů), do budoucnosti na posílení a kladné vyřešení situace atd. Můžete léčit nepřítomné osoby, zvířata, harmonizovat vztahy. Účinnost léčení je silnější, je možné kratší působení, učíte si vytvářet Reiki koule, jak energii programovat.(nejste omezeni na svůj momentální volný čas apod). Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda.

Celý seminář pojímám velmi prakticky. Obecné informace jsou již volně dostupné všude, zaměřuji se na předání „vychytávek“. Praktických rad a návodů, jak si usnadnit život.

3.Stupeň

Mistr- léčitel
Půldenní seminář

V tomto stupni dostáváte Mistrovské symboly– Usui Reiki. Opět se Vám zesiluje průtok energie. Seznamujete se s „magickými operacemi“ a jinými pokročilými technikami léčení. Proto i název tohoto stupně- Mistr léčitel. Více se seznámíme s vlivem minulých životů na současnou existenci. Je to zároveň i stupeň, který Vás připraví na budoucího Mistra Učitele.

 

4. Stupeň

Mistr- učitel
půldenní seminář

Tento stupeň doporučuji i lidem, kteří nechtějí dále zasvěcovat! Změní a zesílí Vaše ochranné energetické pole a zmenší vliv negativních energií na Váš život.

Mistrovský stupeň Vás opravňuje šířit a učit Usui Reiki. Dostanete mistrovské zasvěcení, naučím Vás techniky zasvěcování do všech stupňů. Naučíte se, připravit si žáka a místnost na zasvěcení ( tak aby vše proběhlo hladce pokud možno jste se vy i žák vyhnuli neg. reakcím po zasvěcení) a probereme společně psychologii vedení seminářů a žáků Reiki.
Po absolvování zasvěcení do mistra tohoto Reiki máte možnost získat titul velmistra Usui Reiki, nebo další tituly mistra jiných směrů Reiki a rozvíjet tak dále nejen své energetické schopnosti, ale především rozšířit své znalosti z dalších oblastí práce s jinými energiemi. Pro mnoho velmi pěkných, zajímavých a účinných energií je dobré mít alespoň mistra Usui Reiki.