Ra~Sheeba je velmi silnou částí Universální léčivé energie.
Ra~Sheeba je příliv světla do našeho těla i duše.

Faraon, který v dávných dobách Ra~Sheebu ovládal, poměrně mlád zemřel a nestačil předat zasvěcencům „strážcům“ Ra~Sheeby zasvěcovací rituál. A tak, jak strážci postupně umírali, mizela i možnost uchovat tuto energii pro další časy. Vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Universa se již natolik zvýšily, že jsme opět připraveni přijmout potřebný vibrační stupeň, který nám opět umožnil tuto silnou energii přijmout a s ní také pracovat. V současné době je již zasvěcenců do Ra~Sheeby tolik, že by ke ztrátě této energie dojít naštěstí nemělo.

Ra~Sheeba změní Vaše vibrace, změní barvy Vaší duše a otevře cestu lásce, aby mohla proudit skrze Vaše bytí. Ra~Sheeba pracuje se symboly, které působí např. na léčení biologického systému, čaker, těla i ducha, k nalezení polarity psychiky, sjednocení mužských a ženských aspektů.
Po zasvěcení do Ra~Sheeby se mění kompletně všechny barvy aury na zlatou, bílou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti zasvěcence zvýšením vibrací ve všech tělech, mění se DNA a elektromagnetika, působí přímo na čakry, zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence. Učí nás lásce a propojuje nás se zdrojem lásky v našem nitru. Láska nám pomáhá v pokroku a pohybu vpřed na všech úrovních.

Energie Ra~Sheeba je energie, která je silná a bude brzy novou energií, která dokáže vyléčit vše, co na této planetě existuje.

Mnozí, kteří léčí Ra~Sheebou mají tuto energii nedokonale zasvěcenou a z toho důvodu účinek léčby není trvalý. Problémy se postupně vracejí.

Když chceme tuto energie dneska prožívat a nechat se „znovu“ zasvětit, musíme nejdřív cítit vnitřní touhu po této energii. Musíme se stát „strážci“ této energie. Musíme se cítit připraveni v našem nitru. Musíme být připravení přijmout tuto mocnou lásku. Musíme být připraveni, tyto staré – nové vibrace přijmout, uložit a ukotvit v hloubce našeho srdce.

Mistrem Ra~Sheeby – by se měl stát ten,kdo je Mistrem jednoho Reiki starého Egypta (tedy Isis Seichim, Seichim Reiki..) nebo 2 jiných druhů. Intenzita a síla Ra~Sheeba energie je obrovská a jenom Ti, kteří mají Mistrovské vibrace ji mohou snést a pracovat s ní.

Ra~Sheebu nezasvěcujeme na dálku z důvodů zachování čistoty v zasvěcovacích
technikách i když je tento způsob iniciace možný.

 

Zasvěcení Boha Slunce

Aktivaci Božího Světla lze dát Mistrovi Ra~Sheeby. Je to aktivace božského Světla, skutečné změny DNA, další zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Při zasvěcení jsou předány další symboly, potřebné pro aktivaci Božského Světla a extra symboly, které jsou určeny pouze pro osobní růst Mistra.

Bůh Slunce Ra

RA (nebo také RE) patří k nejvýznamnějším Egyptským Bohům. Často se s jeho jménem ještě vyskytuje

přídomek „Bůh Slunce“, protože on řídil východy a západy Slunce. Ve své lodi plul po obloze, při východu slunce se ukazoval na obloze. Slunce je počátek bytí, proto je Ra označován také jako „otec Bohů“. Nejčastěji je ukazován se symbolem Slunce na hlavě, muž se sokolí hlavou, popřípadě sokol.

Také zde platí, že osobní kontakt se žákem je podmínkou pro tuto aktivaci.