Isis je velká matka starých Egypťanů. Již ve starých královských hrobech z doby 2.300 let před n.l. je jmenována jako jedna z nejvýznamnějších bohyní. Je dcerou země Geb a nebe Nuth, manželkou Osirise. Isis byla významná jako velká léčitelka, ochránkyně jejího syna Hora a z toho bylo odvozeno, také ochránkyní všech dětí. Byla obdivována jako velká matka a ochránkyně žen.

Seichim pochází z egyptského „Sekhem“ v překladu značí „Síla sil“. Seichim je léčivá duchovní energie, již používali Egypťané, má však jinou formu než klasické Usui Reiki. V tomto systému můžete konkrétně a cíleně pracovat s různými tématy. Vede k rozvoji a chápání našeho vnitřního Já. Je pokročilým učením, jež směřuje telepaticky k léčení, není to tedy jen metoda přikládání rukou, ale mnohem, mnohem více!

Isis Seichim je skutečným energetickým „nakopnutím“. Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je zajímavá pro všechny, kteří se dál věnují různým energiím Reiki, protože je silnější a intenzivnější než jiné druhy. Je vynikajícím doplněním léčitelské praxe, duchovního vzestupu i práce s elementy (země, oheň, voda a vzduch).

Isis Seichim je velice jemnou energií, avšak také velmi silnou. Někdo ji popisuje jako perleťovou nebo opalizující, jestliže však tuto energii vidíte např. modrou nebo zelenou, není to špatně, neboť energie přijde vždy taková, jakou ji potřebujete. Často tuto energii pociťujeme jako velmi ženskou. Pomáhá nám tedy přijmout naši ženskost (jak u žen, tak i u mužů), neboť je velmi důležitá při duchovní práci.Tento systém je projevem Isis v každém člověku.Pomůže nám naslouchat a přijmout Isis v nás.

Léčí velmi hluboké úrovně a celkově vyrovnává celé bytí, cokoliv toto obsahuje v každém z nás. Vyrovnává těla a auru, léčí emoční bloky a pomáhá zvládnout hluboký vnitřní smutek. Pomáhá také léčit vnitřní hojnost a sebevědomí. Z těla odstraňuje toxiny a pomáhá léčit traumata z minulých životů.

Isis Seichim pracuje se symboly (celkem 15), např. mnohonásobně zesilující, odpuštění, posílení konkrétní situace, zpracování energií minulých životů a karmy, rozpuštění energetických blokád, vyrovnanost a další.

Isis Seichim mistr 

Pokud chcete dále zasvěcovat, je dobré mít již Mistra Reiki- naučí Vás kroky potřebné k zasvěcování, pokud tuto energii chcete pro svůj rozvoj, může ji mít každý.