Ti z Vás, kdo Po-Po stránky znali před novým kabátem možná marně hledáte stránky s individuálním léčením. Zůstala pouze detoxikace. Poznatek z praxe nás utvrdil v tom, že je efektivnější člověka samotného naučit také čarovat,aby si mohl pomoci sám. A zasahovat pouze, pokud na to jeho schopnosti a um nestačí.

„To znamená, že už nemůžu přijít na indiviuální sezení?“ Samozřejmě, že můžete, kontaktujte nás- ideálně telefonicky a domluvíme se.

popo